Phó Tổng Cục trưởng Mai Thúy Nga tiếp đoàn công tác của Ban Tuyên giáo trung ương

24 Tháng Chín 2015

Chiều ngày 25/8, tại Tổng cục Dạy nghề, Phó Tổng Cục trưởng Mai Thúy Nga đã có buổi  làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo trung ương do đồng chí Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và  Đào tạo, Dạy nghề làm trưởng đoàn. Cùng dự tiếp đoàn còn có đại diện lãnh đạo Vụ Dạy nghề chính quy, Vụ dạy nghề thường xuyên của Tổng cục Dạy nghề. Nội dung của buổi làm việc về việc phối hợp triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW và Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về giáo dục nghề nghiệp và bàn về công tác phối hợp giữa Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề với Tổng cục Dạy nghề trong việc tiếp tục triển khai các Chỉ thị trên.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Cục trưởng Mai Thúy Nga cũng đã nêu bật tầm quan trọng của 2 Chỉ thị và sự ảnh hưởng, tác động đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. 

Đoàn công tác cũng đã nghe đại diện Tổng cục Dạy nghề báo cáo về các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị 37 và Chỉ thị 19.  

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư, công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các hoạt động đào tạo nghề ở các cấp trình độ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo nghề. Mạng lưới trường nghề đã phát triển theo quy hoạch và phân bố rộng khắp trên phạm vi cả nước cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người học. Số lượng trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là trường nghề) từ 459 trường nghề năm 2012 (155 trường cao đẳng nghề, 304 trường trung cấp nghề) đến nay là 470 trường nghề (190 trường cao đẳng nghề, 280 trường trung cấp nghề). Kết quả tuyển sinh ở các trình độ qua các năm 2012 (1,492,579 người), 2013 (1,732,016 người) và năm 2014 (2,023,285 người).  Tỷ lệ tốt nghiệp và có việc làm: Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính trung bình học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề và cao đẳng nghề có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt 79,4%, nhiều trường có những nghề đạt trên 90% (năm 2013). Năm 2014, số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng là 140.983 người; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề và cao đẳng nghề có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 72%.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề đã được tăng cường, đảm bảo có đủ các thiết bị thực hành cơ bản; ở một số nghề của một số trường đã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề tiến tiến, hiện đại; phong trào tự làm thiết bị dạy nghề của các cơ sở dạy nghề đã bổ sung thêm thiết bị dạy nghề cho giảng dạy và thực hành; đã ban hành được 115 bộ danh mục thiết bị dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và 39 bộ danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề. 

Đã hình thành hệ thống kiểm định chất lượng dạy nghề và tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo trên phạm vi cả nước.

Về đánh giá kỹ năng nghề: Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 189 nghề; đánh giá cho 5.435 người lao động, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 2.618 người dự thi đạt yêu cầu. Số nghề đã tổ chức đánh giá: 16 nghề ở bậc trình độ 1, 2, 3. Cấp chứng nhận trung tâm đánh giá kỹ năng nghề cho 32 cơ sở. Tổ chức các Hội thi tay nghề quốc gia với cách thức, quy trình tương thích với các kỳ thi tay nghề ASEAN và tích cực chủ động tham gia các hoạt động thi tay nghề ASEAN và thế giới. Kết quả Thi tay nghề ASEAN: năm 2010, Việt Nam đã xếp thứ 3 toàn đoàn; năm 2012, xếp thứ 2 toàn đoàn; năm 2014 xếp thứ nhất toàn đoàn. Kết quả thi tay nghề thế giới: năm 2011 đã giành 07 chứng chỉ tay nghề xuất sắc; năm 2013 đã giành 07 chứng chỉ nghề xuất sắc; năm 2015 đã giành 01 huy chương đồng và 07 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện có kết quả, hiệu quả Đề án. Kết quả cụ thể: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và bộ phận lớn cán bộ, đảng viên cũng như người dân về dạy nghề, phát triển nhân lực nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực. Số người đăng ký học nghề hàng năm đều tăng, người dân đã có sự nhận thức sâu sắc về nghề nghiệp, từ chỗ học theo phong trào, học để được hỗ trợ tiền ăn, học cho biết chuyển sang học nghề để mưu sinh, phát triển sản xuất, học để tìm được việc làm, học theo nhu cầu của xã hội. Các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dạy nghề hàng năm, chỉ đào tạo nghề khi xác định được việc làm và thu nhập sau học nghề. Không dạy theo số lượng, chỉ tiêu; dạy nghề gắn với thế mạnh địa phương, với quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các cơ sở dạy nghề chuyển từ hướng “cung” sang hướng “cầu” của người học và doanh nghiệp, thực hiện tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho lao động nông thôn.

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn: Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án tới 100% cấp tỉnh; 98,8% cấp huyện và 96,2% cấp xã. Có 102 trường cao đẳng nghề, 181 trường trung cấp nghề, 593 trung tâm dạy nghề, 273 doanh nghiệp và khoảng 561 cơ sở khác đã tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Trong 2 năm (2013 – 2014), tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề 1.065.378 người, bình quân mỗi năm hỗ trợ học nghề cho trên 532.000 người, tăng 46% so với bình quân 3 năm đầu (2010 – 2012). Trong 6 tháng đầu năm 2015, cả nước đã hỗ trợ trên 120.000 lao động nông thôn học nghề, ước thực hiện năm 2015 hỗ trợ học nghề cho 550.000 người. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề năm 2015 khoảng 78%.

Tính bình quân cả nước, tỷ lệ lao động nông thôn sau học nghề có việc làm tăng từ 78,9% trong 3 năm đầu thực hiện Đề án lên 80,36% trong 2 năm 2013, 2014. Số lao động nông thôn có việc làm ổn định, bền vững (được doanh nghiệp tuyển dụng, doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm hoặc tự thành lập Tổ, nhóm sản xuất, HTX, doanh nghiệp).  

Sau khi nghe đại diện các Vụ của Tổng cục Dạy nghề báo cáo tình hình triển khai và kết quả triển khai 2 Chỉ thị của Ban Bí thư, đại diện Ban Tuyên giáo trung ương đề xuất một số nội dung phối hợp giữa Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề với Tổng cục Dạy nghề trong việc tiếp tục triển khai các 2 Chỉ thị. Cụ thể: Xây dựng đề tài, tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, tập huấn cán bộ tuyên giáo, cán bộ dạy nghề…

Liên kết website