Quan hệ hợp tác trong đào tạo được thực hiện qua những hình thức nào?

16 Tháng Chín 2019

link dẫn một số mô hình: xây dựng nội dung, cập nhật nội dung, nâng cao năng lực giáo viên, học tập tại doanh nghiệp, đánh giá kỹ năng

Liên kết website