Các câu hỏi thường gặp

Quan hệ hợp tác trong đào tạo được thực hiện qua những hình thức nào?

15:21' 9/16/2019

link dẫn một số mô hình: xây dựng nội dung, cập nhật nội dung, nâng cao năng lực giáo viên, học tập tại doanh nghiệp, đánh giá kỹ năng...…

Doanh nghiệp bạn có nhu cầu đào tạo cho nhân viên không?

13:38' 9/16/2019

Doanh nghiệp bạn có nhu cầu đào tạo cho nhân viên không?...…

Quan hệ hợp tác trong đào tạo được thực hiện qua những hình thức nào?

13:38' 9/16/2019

link dẫn một số mô hình: xây dựng nội dung, cập nhật nội dung, nâng cao năng lực giáo viên, học tập tại doanh nghiệp, đánh giá kỹ năng...…

DN bạn có cần tuyển mới LĐ có kỹ năng không?

13:38' 9/16/2019

LINK đến Sự tham gia của DN trong các hoạt động GDNN ...…

Những chi phí nào được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế?

13:38' 9/16/2019

LINK đến Các chi phí nào được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế? Link đến các văn bản pháp luật liên quan...…

Liên kết website