Doanh nghiệp nói gì về sự gắn kết với đào tạo?

9:55' 29/11/2019

“Với nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lao động có tay nghề trong các doanh nghiệp là điều rất quan trọng. Để nâng cao chất lượng lao động trên thị trường, vai trò của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đều quan trọng.”

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

“Hầu hết các công ty Logistics Việt Nam coi đào tạo nhân viên là một khoản chi phí, không phải là một khoản đầu tư. Quan điểm này sẽ không nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ...” Ông Nguyễn Duy Minh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp Logistics (VLA)

"“Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi tự hào là một trong số ít các doanh nghiệp Việt Nam phát triển và duy trì môi trường làm việc năng động và sáng tạo và các giá trị văn hóa doanh nghiệp độc đáo. Mỗi nhân viên của FPT được tạo điều kiện tốt nhất để cải thiện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Điều này giúp kết nối 33.000 nhân viên của FPT trên toàn cầu và trở thành động lực quan trọng để FPT giữ vững tinh thần tiên phong trong 3 thập kỷ qua và được xếp hạng trong số các công ty được ưu tiên hàng đầu”, bà Trịnh Thu Hồng, Giám đốc nhân sự của FPT. 

Công ty phần mềm FPT, một trong những công ty lớn nhất của Việt Nam trên trang web của nó, liệt kê bốn lý do để các doanh nghiệp hợp tác với họ và lý do đầu tiên là có đội ngũ làm việc lành nghề.

Lợi ích đối với hoạt động kinh doanh và lợi ích doanh nghiệp
 • Tiếp cận công nhân lành nghề
 • Cải thiện năng suất
 • Nâng cao cơ hội kinh tế
 • Khai thác tốt hơn các kỹ năng của người lao động
 • Sử dụng ngân sách đào tạo tốt hơn
 • Tiếp cận việc đào tạo thích hợp và đào tạo có mục tiêu
 • Tiếp cận những tư vấn và hỗ trợ trên hệ thống GDNN

Lợi ích kinh tế và lợi ích ngành
 • Nâng cao năng suất
 • Sử dụng lao động tốt hơn
 • Chi tiêu cho đào tạo đúng mục tiêu hơn
 • Phát triển bền vững các doanh nghiệp và ngành công nghiệp
 • Phát triển cộng đồng và tăng trưởng bao trùm


Liên kết website