Lợi ích chung của tất cả các bên

9:40' 29/11/2019

Lợi ích chung của tất cả các bên

 • Phát triển năng lực chuyên môn của các nhân viên chủ chốt– Giám sát viên tại nơi làm việc sẽ triển khai thông qua việc giải thích những gì cần phải làm và làm như thế nào, giáo viên sẽ thực hiện thông qua việc tìm hiểu về những kỹ năng thực tiễn tại nơi làm việc, công nghệ mới và các quy trình công việc
 • Truy cập thông tin và các mạng lưới khác tốt hơn
 • Mạng lưới quan hệ và cơ hội tiếp xúc rộng hơn
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động
 • Sản phẩm, dịch vụ phù hợp và hiệu quả hơn. Đối với các cơ sở GDNN, những sản phẩm và dịch vụ của họ chính là các chương trình đào tạo và việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.
 • Đổi mới lớn hơn. Đối với các cơ sở đào tạo, đổi mới trong việc cung cấp dịch vụ: cung cấpnhững gì, cung cấp ở đâu và làm thế nào chương trình đào tạo được triển khai thực hiện. Đối với các công ty, công nhân lành nghề tăng khả năng sáng tạo, đổi mới trong quy trình và công nghệ
 • Nâng cao uy tín và danh tiếng
 • Tăng khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên

Lợi ích đối với sinh viên GDNN

 • Tiếp cận việc phát triển kỹ năng hiện tại và các kĩ năng liên quan đến ngành/lĩnh vực
 • Cơ hội học tập linh hoạt - tại nơi làm việc, được kèm cặp, sắp xếp công việc, v.v.
 • Sinh viên tốt nghiệp với các kỹ năng cần thiết, đồng nghĩa với việc tăng khả năng tìm được việc làm

Lợi ích đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Cập nhật kỹ năng, kiến thức chuyên môn của đội ngũ giáo viên - thông qua các hoạt động như chương trình “quay trở lại ngành/lĩnh vực thực tế” và xây dựng mạng lưới
 • Cập nhật mới các các khóa đào tạo và tài nguyên học tập
 • Nâng cao khả năng cải thiện chất lượng và đối sánh chuẩn
 • Tăng tính linh hoạt và khả năng đáp ứng kịp thời của hoạt động đào tạo và các dịch vụ khác
 • Cải thiện kết quả tốt nghiệp
 • Tăng doanh thu - thông qua hoạt động đào tạo thương mại
 • Nâng cao danh tiếng và vị thế của cơ sở đào tạo

Liên kết website