Phát triển nội dung học tập

29 Tháng Mười Một 2019

Trước khi một cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp có thể cung cấp nhu cầu đào tạo thì cần xác định kỹ năng của người sử dụng lao động trong lĩnh vực mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang cung cấp các chương trình học tập. 

Để được đứng đầu trong đào tạo phải đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của lĩnh vực. Thông thường, tại Việt Nam, phân tích thị trường lao động của quốc gia được thực hiện trong các ngành công nghiệp khác nhau. Thông tin thu được từ các phân tích thị trường lao động quốc gia này sẽ thể hiện sự phát triển của một chương trình giảng dạy quốc gia trong các lĩnh vực khác nhau.

Liên kết website