Cập nhật tài liệu học tập

29 Tháng Mười Một 2019

Làm việc với các đại diện của các công ty địa phương hoặc các tổ chức có liên quan sẽ cải thiện mức độ liên quan của nội dung đào tạo và chiến lược học tập bằng cách xác định kỹ năng rất quan trọng cho ngành công nghiệp địa phương.

Cách tiếp cận nội dung giảng dạy

Quá trình phát triển chương trình giảng dạy sẽ thay đổi để phù hợp vớ các phương pháp được sử dụng. Sự tham gia của ngành công nghiệp vào quá trình phát triển đảm bảo nội dung đáp ứng các thông lệ hiện tại của ngành hoặc được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp địa phương.
Các doanh nghiệp thường tham gia vào quá trình phát triển chương trình giảng dạy hoặc cập nhật chương trình giảng dạy thông qua các Ủy ban tư vấn chương trình giảng dạy, để xem xét nội dung của chương trình giảng dạy được đề xuất. Quá trình thu thập thông tin đòi hỏi sử dụng thuật ngữ nghề nghiệp chính xác để có thể đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc phát triển chương trình giảng dạy, ví dụ, khi nói về kết quả học tập hoặc tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia, hãy thử sử dụng thuật ngữ “những gì họ có thể làm khi kết thúc khóa đào tạo”. 

Điều chỉnh tài liệu học tập

Điều chỉnh các nguồn tài nguyên học tập có nghĩa là các tài liệu giáo dục hiện có, thường là quốc gia để đáp ứng các yêu cầu học tập của người học và của các nơi làm việc tại địa phương. Quỹ GMR Varalakshmi của Ấn Độ sử dụng các mô đun đào tạo của chính phủ quốc gia và thông qua tham vấn ngành xác định các yêu cầu bổ sung dựa trên nhu cầu kỹ năng địa phương và sau đó điều chỉnh các chương trình đào tạo của họ để đáp ứng nhu cầu việc làm tại địa phương. Phản hồi được thu thập từ cả nhà tuyển dụng và học viên về sự liên quan của đào tạo. Phản hồi của sinh viên cũng được tìm kiếm sau khi làm việc vì họ đã có thời gian để suy nghĩ về tính hữu ích của đào tạo. Tùy chỉnh trình độ quốc gia có nghĩa là điều chỉnh tỷ lệ phần trăm của các tài liệu học tập hỗ trợ trong khi vẫn giữ được các yêu cầu chung về trình độ quốc gia. Cung cấp sự linh hoạt cho các tổ chức địa phương để tùy chỉnh các tài liệu học tập tạo ra khả năng phù hợp hơn giữa nhu cầu kỹ năng của ngành công nghiệp địa phương mà vẫn đảm bảo sinh viên có khả năng di chuyển từ công ty sang công ty hoặc khu vực.

Phát triển kỹ năng mềm

Công việc hiện tại không chỉ đòi hỏi các kỹ năng kỹ thuật mà còn cả một loạt các kỹ năng mềm để đáp ứng các yêu cầu của nơi làm việc. Học tập dựa trên năng lực được hiểu là sinh viên dành thời gian thực hành và thể hiện các kỹ năng kỹ thuật và cũng yêu cầu sinh viên thực hành và thể hiện các kỹ năng mềm của họ, ví dụ, thông qua việc sử dụng sinh viên làm việc theo nhóm và thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề. Phương pháp học tập lấy sinh viên làm trung tâm cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển và rèn luyện các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm. Phương pháp giảng dạy tạm thời như dự án nhóm, làm việc nhóm và bài tập học tập dựa trên vấn đề được coi là công cụ hiệu quả trong việc hỗ trợ duy trì học tập ở cá nhân. Ngoài ra, phát triển các bài tập yêu cầu làm việc nhóm, học tập dựa trên vấn đề, làm việc nhóm, v.v., là các phương pháp hỗ trợ các phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực để phát triển các kỹ năng mềm được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Ví dụ về các kỹ năng mềm này bao gồm giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán, quản lý thời gian cá nhân, giải quyết vấn đề (bao gồm dự đoán và xác định vấn đề), công nghệ thông tin và kỹ năng phát triển nghề nghiệp, cùng với các kỹ năng như đọc, viết và tính toán. Giáo viên cần giới thiệu các kỹ năng này theo và vai trò của chúng tại nơi làm việc và việc gắn kết các cuộc thảo luận về các kỹ năng này, chẳng hạn như làm việc trong nhóm làm việc hoặc tiếp nhận công việc. Các giảng viên sẽ phải lồng ghép các kỹ năng mềm liên quan đến công việc để giúp học viên phát triển sự hiểu biết về giá trị của các kỹ năng này và thực hành các kỹ năng trong lớp học, hội thảo, trong khi làm việc nhóm hoặc nhập vai tình huống.

Giảng viên có vai trò quan trọng trong việc phát triển các kỹ năng này ở học viên và bằng cách đảm bảo rằng các tài liệu hỗ trợ phát triển các kỹ năng này là một cân nhắc quan trọng trong quá trình phát triển và cập nhật các tài nguyên học tập.

Liên kết website