Nâng cao chuyên môn giáo viên

29 Tháng Mười Một 2019

Đào tạo dựa trên năng lực đòi hỏi các kỹ năng mới cho giáo viên và người hướng dẫn, những người được giáo dục theo phương pháp truyền thống chiếm ưu thế trong lớp học. Các kỹ năng mới là cần thiết để đáp ứng những thách thức của việc dạy, học và đánh giá ở mỗi nơi làm việc. Cần có các kỹ năng mới để xây dựng và duy trì mạng lưới công nghiệp để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngành để tạo ra sinh viên tốt nghiệp với các kỹ năng phù hợp với nơi làm việc làm tăng số lượng nhu cầu đối với giáo viên và giảng viên hiện đại. Những áp lực này bao gồm từ việc làm quen với thực tiễn công nghiệp hiện tại, giám sát việc học tập có cấu trúc tại nơi làm việc để phát triển quan hệ đối tác và mạng lưới ngành.

Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế nhấn mạnh rằng vai trò và trách nhiệm của giáo viên và người hướng dẫn đã thay đổi đáng kể ở một số lượng lớn các quốc gia. 

Đào tạo nghề hiện đại đòi hỏi các kỹ năng phải được bối cảnh hóa trong điều kiện nơi làm việc (thời hạn, thông số kỹ thuật, chất lượng, vv...). Để phát triển năng lực nghề nghiệp, sinh viên học và thực hành áp dụng các kỹ năng và kiến thức kỹ thuật trong bối cảnh nơi làm việc, trong điều kiện nơi làm việc bao gồm làm việc với khách hàng; làm việc đến thời hạn và trong ngân sách; và làm việc dưới sự giám sát. Sự thay đổi quan trọng này đòi hỏi một sự thay đổi về văn hóa trong các tổ chức để nhận ra sự phù hợp của ngành là một trong những chỉ số chính về chất lượng trong các chương trình giáo dục nghề nghiệp. Để thực hiện một sự thay đổi thành công phải đảm bảo sự phát triển của sinh viên tốt nghiệp có năng lực ngoài ra còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với ngành, để xác định các khía cạnh quan trọng nhất của bối cảnh nơi làm việc và các kỹ năng mềm cần cần có.

Để có thể phát triển các kỹ năng này đòi hỏi phải tiếp cận các cơ hội phát triển chuyên nghiệp cho giáo viên và người hướng dẫn. Dưới đây là một số phương pháp được sử dụng hiệu quả cho sự phát triển của giáo viên và người hướng dẫn.

Các phương pháp sau đây rất hữu ích để phát triển các kỹ năng của giáo viên và người hướng dẫn trong đàm phán, hợp tác, làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề, rất quan trọng trong việc phát triển và duy trì mạng lưới công nghiệp. 

  1. Học hành động
  2. Cộng đồng thực hành
  3. Kèm cặp
  4. Hướng dẫn người đào tạo tại nơi làm việc
  5. Quay lại ngành công nghiệp
  6. Phát triển giáo viên trường đào tạo nghề và kỹ thuật
  7. Phương pháp học hiện đại và phát triển kỹ năng mềm
  8. Ví dụ: Hợp tác giữa PT Astra International, Astra Sản xuất Bách khoa và các trường trung học dạy nghề để cải thiện kết quả chất lượng

Liên kết website