Tại sao các cơ sở đào tạo phải phát triển một chiến lược hợp tác?

8:40' 9/10/2019

Quan hệ đối tác là niềm tin và niềm tin được phát triển theo thời gian. Chiến lược hợp tác cho phép bạn ưu tiên một hoặc hai đối tác trong khi vẫn giao tiếp và phát triển những đối tác khác. Điều này cho phép trường của bạn tận dụng tối đa các cơ hội sẵn có đã biết và ít được biết đến trong cộng đồng địa phương của bạn.

Nếu bạn là một trung tâm đào tạo nhỏ, mạng lưới Chủ doanh nghiệp hiện tại của bạn có thể đủ để xây dựng một mối quan hệ đối tác, nhưng nếu bạn là một tổ chức lớn hoặc muốn phát triển những sự hợp tác mới thì việc xây dựng một chiến lược hợp tác là rất hữu ích.

Một kế hoạch hiệu quả nhằm khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan là hết sức cần thiết cho giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.
Phát triển một chiến lược hợp tác là rất quan trọng vì nó đóng vai trò như một công cụ quan hệ công chúng hoặc gây dựng danh tiếng (xây dựng lòng tin). Điều quan trọng,chiến lược hợp tác của các bên liên quan cũng giúp thay đổi cách nhìn của cán bộ nhân viên trường bạn đối với các nhóm bên ngoài đơn vị.
Khi lập kế hoạch tiếp cận với Chủ doanh nghiệp, hãy suy nghĩ về lợi ích của họ trong mối quan hệ đối tác được đề xuất.
Với các mục dưới đây, có thể để tên, khi click vào thì sẽ hiện ra nội dung:

  1. Học hành động
  2. Cộng đồng thực hành
  3. Kèm cặp
  4. Hướng dẫn người đào tạo tại nơi làm việc
  5. Quay lại ngành công nghiệp
  6. Phát triển giáo viên trường đào tạo nghề và kỹ thuật
  7. Phương pháp học hiện đại và phát triển kỹ năng mềm
  8. Ví dụ: Hợp tác giữa PT Astra International, Astra Sản xuất Bách khoa và các trường trung học dạy nghề để cải thiện kết quả chất lượng

Liên kết website