Dành cho người học

Học trong môi trường làm việc thực tế

8:40' 10/9/2019

Học trong môi trường làm việc thực tế, kinh nghiệm làm việc hoặc thực tập thực tế mang đến cho các cơ sở đào tạo cơ hội để bắt đầu phát triển các mối quan hệ cá nhân. Những mối quan hệ này có thể dẫn đến quan hệ đối tác công tư có lợi lâu dài, cũng như, cung cấp hoạt động đào tạo chính thức có lợi liên quan đến ngành nghề của sinh viên....…

Sự hài hòa của các hoạt động đào tạo trong và ngoài công việc

8:40' 10/9/2019

Trường kỹ thuật Bách khoa Astra nằm trong khuôn viên của tổ hợp Công ty quốc tế Astra, chứa các nhà máy sản xuất ô tô và trung tâm phân phối. Phương pháp đào tạo được tích hợp hoàn toàn với nơi làm việc ở tất cả các giai đoạn của quá trình học tập, không dựa vào mô hình đào tạo trước hoặc sau tại môi trường làm việc thực tế hay tại trường....…

Liên kết website