Làm thế nào để doanh nghiệp chắc chắn rằng nhu cầu đào tạo của công ty được đáp ứng?

8:40' 9/10/2019

Để bắt đầu, doanh nghiệp nên gặp Hiệu trưởng của các cơ sở đào tạo, có nhiều cách doanh nghiệp có thể hỗ trợ để chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp

  • Cung cấp các thông tin đầu vào phát triển giáo trình, và các chương trình học phù hợp với nhu cầu lực lượng lao động cần;
  • Nhận thực tập sinh tại doanh nghiệp và mời các giáo viên đến học tại doanh nghiệp để họ biết được những yêu cầu đang thay đổi tại doanh nghiệp;
  • Tham gia vào các hội đồng trường để tư vấn cho trường những chiến lược về những yêu cầu phát triển kỹ năng ở trong lĩnh vực của doanh nghiệp
  • Nói chuyện và trao đổi với sinh viên về những việc công ty đang làm, những yêu cầu kỹ thuật và văn hóa công ty, những vấn đề khác ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty.

Mẫu Chiến lược hợp tác đào tạo của Doanh nghiệp

Tên cơ sở đào tạo hợp tác cùng: …….

Ngày

Mục đích 

Nêu lý do tại sao bạn đang phát triển chiến lược này và tại sao nó quan trọng

Mục tiêu 

Phác thảo những gì bạn mong muốn đạt được bằng cách tham gia với ngành/lĩnh vực

Các bên liên quan chính

Liệt kê các bên liên quan chính của bạn ở cấp độ vi mô và vĩ mô

Các hoạt động chính

Các hoạt động chính bạn sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu của mình

Lợi ích của việc tham gia

Liệt kê các lợi ích cho doanh nghiệp của bạn, khách hàng của bạn và ngành công nghiệp rộng hơn để thu hút sự tham gia

Đo lường mức độ thành công

Phác thảo cách bạn dự định đo lường và báo cáo về tham gia thành công của doanh nghiệp

Nguồn

Mô tả bạn sẽ cung cấp các nguồn lực như thế nào? Mô tả những gì có thể được tận dụng bởi mỗi bên?

Những người tham gia thành công

Liệt kê những người trong tổ chức sẽ điều khiển chương trình và cung cấp thêm thông tin cho nhân viên theo yêu cầu

Liên kết website