Hướng dẫn

Phát triển nội dung học tập

10:56' 11/29/2019

Trước khi một cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp có thể cung cấp nhu cầu đào tạo thì cần xác định kỹ năng của người sử dụng lao động trong lĩnh vực mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang cung cấp các chương trình học tập.  Để được đứng đầu trong đào tạo phải đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của lĩnh vực. Thông thường, tại Việt Nam, phân tích thị trường lao...…

Cập nhật tài liệu học tập

10:49' 11/29/2019

Làm việc với các đại diện của các công ty địa phương hoặc các tổ chức có liên quan sẽ cải thiện mức độ liên quan của nội dung đào tạo và chiến lược học tập bằng cách xác định kỹ năng rất quan trọng cho ngành công nghiệp địa phương. Cách tiếp cận nội dung giảng dạy Quá trình phát triển chương trình giảng dạy sẽ thay đổi để phù hợp vớ các phương pháp được sử...…

Nâng cao chuyên môn giáo viên

10:49' 11/29/2019

Đào tạo dựa trên năng lực đòi hỏi các kỹ năng mới cho giáo viên và người hướng dẫn, những người được giáo dục theo phương pháp truyền thống chiếm ưu thế trong lớp học. Các kỹ năng mới là cần thiết để đáp ứng những thách thức của việc dạy, học và đánh giá ở mỗi nơi làm việc. Cần có các kỹ năng mới để xây dựng và duy trì mạng lưới công nghiệp để đáp ứng nhu...…

Học hành động

10:49' 11/29/2019

Học hành động hướng người học là trung tâm. Bên cạnh việc phát triển các kỹ năng của giáo viên trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu trước mắt của họ, sẽ rất hữu ích trong việc phát triển các nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề.  Đây là một phương pháp phổ biến mà giáo viên và người hướng dẫn có thể tham gia để tăng cường kỹ năng giảng...…

Cộng đồng thực hành

10:49' 11/29/2019

Cộng đồng thực hành có thể là cơ chế hiệu quả để xây dựng mối quan hệ giữa các nhóm người khác nhau, những người tập trung vào việc thực hiện ngành liên quan. Cộng đồng thực hành đôi khi là cơ hội lý tưởng cho các nhà cung cấp giáo dục nghề nghiệp khác nhau tương tác với ngành. Cộng đồng thực hành có thể mở rộng nền tảng...…

Kèm cặp

10:49' 11/29/2019

Phương pháp này cung cấp cơ hội để phát triển các mối quan hệ chặt chẽ Phương pháp này thích hợp cho hiệu trưởng, giáo viên và người hướng dẫn ILO xác định việc sử dụng mạng lưới giáo viên để tư vấn cho giáo viên trên các khu vực địa lý hoặc miền như một cách để duy trì tiền tệ của các kỹ năng kỹ thuật của họ với việc hướng dẫn...…

Hướng dẫn người đào tạo tại nơi làm việc

10:49' 11/29/2019

Có thể cải thiện việc học tập dựa trên công việc có cấu trúc cho sinh viên; Hướng dẫn có thể cải thiện kỹ năng giám sát trong việc đưa ra hướng dẫn cho công nhân và giải thích cách làm một cái gì đó. Quan sát cũng có thể được cung cấp cho các giảng viên tại nơi làm việc được chỉ định, những người có thể phát triển các kỹ năng đào...…

Quay lại ngành công nghiệp

10:49' 11/29/2019

- Cách tiếp cận này rất hữu ích trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài giữa các giảng viên trong và ngoài công việc.   Quay trở lại ngành là một chương trình cung cấp cho giáo viên và người hướng dẫn kinh nghiệm làm việc hiện tại và chương trình cần phải được tổ chức với sự hợp tác với ngành. Giáo viên làm việc tại một thời gian nhất định và đảm nhận công...…

Phát triển giáo viên trường đào tạo nghề và kỹ thuật

10:49' 11/29/2019

Một số giáo viên làm việc bốn ngày một tuần tại một trong các nhà máy và dạy một ngày một tuần trong trường đào tạo nghề và kỹ thuật. Những giáo viên làm việc nửa ngày này thường là người đứng đầu các khoa trong trường. Trong một ngày giảng dạy, họ dành buổi sáng hướng dẫn giáo viên và buổi chiều là với các sinh viên. Các giáo viên khác trở lại nhà máy mỗi tháng một lần...…

Định hướng ngành công nghiệp

10:49' 11/29/2019

Định hướng ngành công nghiệp sẽ hướng dẫn cho giáo viên hiểu về các vấn đề tại nơi làm việc và ngành hiện tại mà không cần họ dành thời gian ở nơi làm việc. Ví dụ, ở Sri Lanka, giáo viên sẽ dành ba hoặc bốn ngày để tham quan các hoạt động của công ty, quy trình chất lượng và xu hướng trong tương lai cũng như một chuyến tham quan các cơ sở. Giáo viên đã tham...…

Liên kết website