Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng có một chương, 2 điều (Điều 30, 31) quy định về quyền và trách nhiệm của DoN trong hoạt động GDNN.

Ngày đăng : 29/9/2015 - Cập nhật cuối :17/9/2019

Nơi xuất bản

Văn phòng Chính phủ

Số/ký hiệu

48/2015/NĐ-CP

Loại văn bản

Văn bản

Người ký/Tác giả

Thủ tướng chính phủ

Ngày xuất bản

15/5/2015

File đính kèm

 Download