Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Ngày đăng : 2/10/2015 - Cập nhật cuối :17/9/2019

Nơi xuất bản

QUỐC HỘI

Số/ký hiệu

14/2008/QH12

Loại văn bản

Văn bản

Người ký/Tác giả

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Ngày xuất bản

6/3/2008

File đính kèm

 Download