Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội

Ngày đăng : 17/9/2019 - Cập nhật cuối :17/9/2019

Nơi xuất bản

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Số/ký hiệu

203/QĐ-TCGDNN

Loại văn bản

Chính sách

Người ký/Tác giả

Ngày xuất bản

28/3/2018

File đính kèm

 Download